Starfsbraut (Staðfestingarnúmer 229)

Starfsbraut er ætluð nemendum sem hafa viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Námið er einstaklingsmiðað og sveigjanlegt. Starfsbraut er 240 einingar. Nám á starfsbraut miðast alltaf við 4 ár. Einingafjöldinn sem nemendur útskrifast með er einstaklingsbundinn en nemendur útskrifast eftir 4 ár óháð einingafjölda. Nám og kennsla á starfsbraut er skipulögð með tilliti til þess nemendahóps sem innritast á brautina hverju sinni. Áhersla er lögð á að efla félagsleg samskipti nemenda og búa þá undir áframhaldandi nám við hæfi og/eða þátttöku á vinnumarkaði.

Forkröfur

Til þess að geta innritast á brautina þurfa nemendur að hafa viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992.

Skipulag

Starfsbraut er 240 einingar. Nám á starfsbraut er 4 ár og gert er ráð fyrir að nemandi ljúki u.þ.b. 30 einingum á önn. Einingafjöldinn sem nemendur útskrifast með er einstaklingsbundinn en nemendur útskrifast eftir 4 ár óháð einingafjölda. Í kjarna brautarinnar eru 186 einingar og í óbundnu vali eru 54 einingar. Ekki er sett skilyrði um að nemandi ljúki öllum skilgreindum kjarnaáföngum enda tekur námið mið af þörfum hvers og eins nemanda.

Námsmat

Námsmat á starfsbraut er fjölbreytt. Gert er ráð fyrir að leiðsagnarmati sé beitt í sem mestum mæli á brautinni en í því felst að nemandi fái endurgjöf með reglulegum og skipulegum hætti um hvar hann stendur í námi. Nánari útfærsla á tilhögun námsmats er í höndum kennara í hverjum áfanga. Frekari upplýsingar um námsmat er að finna á heimasíðu skólans.

Reglur um námsframvindu

Gert er ráð fyrir að nemandi á starfsbraut ljúki að jafnaði um 30 einingum á önn en nemanda er frjálst að taka fleiri eða færri einingar á önn eftir getu og áhuga. Um þetta skal hafa samráð við sérnámskennara. Ekki er sett skilyrði um að nemandi þurfi að ljúka ákveðnum einingafjölda á önn til þess að geta flust milli anna.

Hæfnisviðmið

  • beita skapandi hugsun í námi og daglegum athöfnum
  • gera sér grein fyrir því hvaða lífsvenjur eru uppbyggilegar fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði
  • taka þátt í þjóðfélagi jafnréttis, lýðræðis og sjálfbærni
  • gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum í námi, starfi og daglegu lífi
  • axla ábyrgð á sjálfum sér í námi, starfi og daglegu lífi
  • lesa, útskýra og ræða upplýsingar á íslensku í samræmi við eigin færni
  • skilja og eiga samskipti á ensku í samræmi við eigin færni
  • skilja og eiga samskipti um tölulegar upplýsingar í samræmi við eigin færni
  • gera sér grein fyrir því hvaða þekking, leikni og hæfni er nauðsynleg til þess að eigin framtíðaráform rætist.

Almennur kjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Stærðfræði STÆR 1GS03(14) 1PH03(15) 1PH03(16) 1DL03(12) 1DL03(11) 1DL03(13) 18 0 0
Starfsnám STAR 1AÞ05(11) 1RS05(12) 1SÚ05(16) 1ST05(15) 1SH05(14) 1SA05(13) 1VF05(17) 1VS05(18) 40 0 0
Íslenska ÍSLE 1BR05(13) 1TL05(11) 1SW05(12) 1TM05(16) 1UL05(15) 1AT05(14) 30 0 0
Enska ENSK 1BÓ03(11) 1TL03(12) 6 0 0
Samfélagsfræði SMFÉ 1EV05(14) 1NA05(11) 1NL05(13) 1ÍL05(12) 20 0 0
Lífsleikni LÍFS 1FJ05(12) 1FH05(11) 1HN05(18) 1LK05(13) 1SU05(17) 1TS05(14) 1TÓ05(15) 1UM05(16) 40 0 0
Íþróttir ÍÞRÓ 1SB04(11) 1SB04(12) 1SB04(13) 1SB04(14) 1SB04(15) 1SB04(16) 1SB04(17) 1SB04(18) 32 0 0
Einingafjöldi 186 186 0 0