ENSK1BÓ03(11) - Bókmenntir

bókmenntir 20. aldar

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Í áfanganum er áhersla lögð á læsi í víðu samhengi, s.s. á bókstafi og hljóð, umhverfi, tákn, reglur, samskiptamiðla, hugtök, tjáskipti, tilfinningar, lesefni og samskipti. Vinnuferlið miðast við að efla færni og sjálfsmynd nemenda til að takast á við fjölbreytt lesefni við hæfi hvers og eins.

Þekkingarviðmið

 • einföldum bókmenntatexta á enskri tungu
 • ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum á enskri tungu
 • mikilvægi lesturs og bókmennta
 • mikilvægi tjáningar og hlustunar.

Leikniviðmið

 • finna sér bókmenntir við hæfi á bókasöfnum og öðrum stöðum
 • nýta sér bókmenntir á fjölbreyttu formi, s.s. á stafrænum miðlum
 • tjá sig í mæltu og/eða rituðu máli
 • vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á
 • nýta sér leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn til verkefnavinnu
 • lesa upp og/eða tjá sig fyrir framan aðra
 • lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns og gleði.

Hæfnisviðmið

 • nýta sér enskar bókmenntir
 • auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun
 • nýta sér læsi í víðu samhengi
 • hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
 • lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
 • hlusta á aðra og tjá eigin skoðanir
 • lesa ýmsa texta, s.s. bækur, fréttir og fræðigreinar.
Nánari upplýsingar á námskrá.is