Öryggis- og vinnuverndarstefna Framhaldsskólans á Húsavík

Dagssetning: 16.10.2020

Samþykkt: Skólameistari

Öryggis-/Vinnuverndarstefna Framhaldsskólans á Húsavík

Framhaldsskólinn á Húsavík leggur áherslu á að tryggja heilbrigði, öryggi og góðan aðbúnað starfsmanna og nemenda. Á heimasíðu skólans má finna stefnur sem lúta að áætlunum og viðbrögðum við því sem ógnað getur heilbrigði, öryggi og aðbúnaði starfsmanna og nemenda.

Á heimasíðu Framhaldsskólans á Húsavík má meðal annars finna

 • Jafnréttisáætlun
 • Jafnréttisstefnu
 • Jafnlaunastefnu
 • Rýmingaráætlun
 • Heilsu- og forvarnarstefnu
 • Áfallaáætlun
 • Stefnu gegn ofbeldi, einelti og annarri ótilhlýðilegri háttsemi
 • Persónuverndarstefnu
 • Reglur um hegðun, umgengni og samskipti
 • Viðbragðáætlun Almannavarna
 • Áætlun vegna óveðurs og ófærðar
 • Covid-19
 • Öryggi í skólum
 • Heilbrigði á vinnustað – Vinnuverndarstefna KÍ

Starfsmenn hafa kosið sér öryggistrúnaðarmann og tveir öryggisverðir hafa verið útnefndir.

Áhersluþættir í öryggisstefnu Framhaldsskólans á Húsavík

Inniloft

Framhaldsskólinn á Húsavík fylgist reglulega með:

 • Að loftræsting sé hæfileg
 • Að loftræstikerfi sé hreinsað reglulega
 • Hita og rakastig hæfilegt
 • Að ekki sé gegnumtrekkur í byggingunni
 • Að ekki eigi sér stað ryksöfnun í byggingunni

Lýsing

Framhaldsskólinn á Húsavík fylgist reglulega með:

 • Að fjölda og staðsetningu ljósgjafa og lýsing sé hæfileg
 • Að ljósgjafar og gluggar sé reglulega þrifið
 • Að sér lýsing sé þar sem þörf er á

Hávaði

Framhaldsskólinn á Húsavík fylgist reglulega með:

 • Að hljómburður sé hæfilegur
 • Að ekki sé hávaði frá loftræstikerfi eða tækjabúnaði
 • Að ekki berist hávaði frá húsgögnum eða hurðum

Verkstöðvar – Álag á stoð- og hreyfikerfi

Framhaldsskólinn á Húsavík leggur áherslu á:

 • Að starfsmenn séu meðvitaðir um vinnustöðu sína og fái fræðslu um það
 • Að kennslugögn og búnaður sé innan seilingar
 • Að gólf og undirstaða sé þægileg og laus við hálku
 • Að vinnuaðstaða við að aðstoða nemendur í kennslu sé í lagi

Verkstöðvar – Tölvur

Framhaldsskólinn á Húsavík fylgist reglulega með:

 • Að tölvu- og netaðgangur sé í lagi
 • Að aðstoð vegna tölvu- og tæknimála sé aðgengileg
 • Að tölvuskjáir séu í réttri hæð
 • Að vinnuaðstaða við tölvu sé í lagi

Verkstöðvar – Húsgögn og tækjabúnaður

Framhaldsskólinn á Húsavík leggur áherslu á:

 • Að vinnu stólar séu stillanlegir og þægilegir til setu
 • Að skrifborð séu í réttri hæð og stillanleg
 • Að tafla sé í réttri hæð
 • Að tækjabúnaður til kennslu sé til staðar
 • Að tækjabúnað til kennslu sé í lagi

Vinnugögn við undirbúning kennslu og úrvinnslu

Framhaldsskólinn á Húsavík leggur áherslu á:

 • Að gott aðgengi sé að ljósritunarvélum, prenturum, skönnum og plöstunarvél
 • Að til staðar séu öll nauðsynleg vinnugögn
 • Að til staðar séu orðabækur og önnur kennslugögn bæði rafræn og á pappír

Álag

Framhaldsskólinn á Húsavík leggur áherslu á:

 • Að námshópar séu hæfilega stórir
 • Að tími sé til að sinna undirbúningi og úrvinnslu
 • Að tími sé til að sinna samskiptum við foreldra
 • Að tími sé til að sinna samskiptum við sérfræðinga
 • Að tími sé til að lesa og svara tölvupósti
 • Að vandamál sem upp koma vegna forfalla séu leyst

Félagslegur- og andlegur aðbúnaður

Framhaldsskólinn á Húsavík leggur áherslu á:

 • Að haldin séu reglulega starfsmannaviðtöl á hverju skóla ári
 • Að upplýsingaflæði sé viðunandi
 • Að stjórnendur sýni stuðning og hvatningu í starfi
 • Að starfsmenn séu hvattir til símenntunar og starfsþróunar
 • Að starfsmenn geti haft áhrif á innihald og skipulag og framkvæmd vinnunnar
 • Að samskipti milli starfmanna séu í lagi
 • Að samskipti á milli starfsmanna og stjórnenda séu í lagi
 • Að samskipti starfsmanna við nemendur og foreldra séu í lagi og stuðningur veittur ef þörf er á
 • Að starfsmönnum sé ekki mismunað vegna aldurs, þjóðernis, fötlunar, kynferðis eða annars
 • Að einelti, hótanir, áreitni eða ofbeldi líðist ekki

Starfsmannarými

Framhaldsskólinn á Húsavík leggur áherslu á:

 • Að snyrtingar og aðstaða þar séu í lagi
 • Að kaffi- og matstofa starfsmanna sé í lagi
 • Að fatahengi og læstar hirslur fyrir persónulega muni starfsfólks séu til staðar
 • Að hægt sé að læsa vinnugögn og próf inni
 • Að skólinn útvegi hlífðarfatnað samkvæmt kjarasamningi ef þörf krefur

Eftirfylgni

Framhaldsskólinn á Húsavík gerir könnun meðal starfsmanna í upphafi hverrar vorannar um framkvæmd og eftirfylgni í einstökum þáttum öryggisstefnu skólans.