Námsbrautir

Með því að smella hér getur þú fundið yfirlit yfir þær námsbrautir sem eru í boði við Framhaldsskólann á Húsavík.

Markmið félags- og hugvísindabrautar er að stuðla að góðu almennu námi með áherslu á námsgreinar sem tengjast manninum og mannlegu samfélagi. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og við lok náms á henni eiga nemendur að hafa öðlast góðan undirbúning fyrir greinar á háskólastigi á borð við bókmenntafræði, félagsfræði, félagsráðgjöf, fjölmiðlafræði, guðfræði, heimspeki, kynjafræði, landafræði, lögfræði, mannfræði, málvísindi, menningarfræði, menntunarfræði, sagnfræði, sálfræði, stjórnmálafræði, trúarbragðafræði, viðskiptafræði, þjóðfræði og aðrar fræðigreinar sem teljast til hug- og félagsvísinda.
Námið er 201 einingar og skiptist svo:
•sameiginlegur kjarni stúdentsbrauta:111 einingar
•sérhæfing brauta: 70 einingar (þar af bundið pakkaval 10 einingar)
•óbundið val: 20 einingar
Námslok eru á hæfniþrepi 3.

Markmið náttúruvísindabrautar er að stuðla að góðu almennu námi með áherslu á stærðfræði, náttúru- og raunvísindi. Brautinni lýkur með stúdentspróf og við lok náms á henni eiga nemendur að hafa öðlast góðan undirbúning fyrir greinar á háskólastigi á borð við eðlisfræði, efnafræði, hagfræði, heilbrigðisgreinar, jarðfræði, landfræði, líffræði, stjörnufræði, stærðfræði, tölvunarfræði, verkfræði og aðrar greinar þar sem góðs undirbúnings í stærðfræði, náttúru- og raunvísindum er krafist.
Námið er 201 einingar og skiptist svo:
•sameiginlegur kjarni stúdentsbrauta:111 einingar
•sérhæfing brauta: 70 einingar (þar af bundið áfangaval 10 einingar)
•óbundið val: 20 einingar
Námslok eru á hæfniþrepi 3.

Á opinni stúdentsbraut er áhersla lögð á að nemandi geti valið sér áfanga eftir eigin áhugasviði. Námsbrautin er ekki hugsuð sem lykill að fyrirfram ákveðnum greinum á háskólastigi heldur er það í höndum nemandans sjálfs að gera nám sitt þannig úr garði að það samræmist áformum hans um áframhaldandi nám. Mikilvægt er því að nemandinn geri sér grein fyrir því hvers konar nám og störf hann hyggur á í framhaldinu þegar hann velur sér áfanga á brautinni og leiti aðstoðar hjá námsráðgjafa eða öðrum fagaðila við það verkefni.
Námið er 201 einingar og skiptist svo:
•sameiginlegur kjarni stúdentsbrauta:111 einingar
•val: 90 einingar í samræmi við áhugasvið nemenda og áform um áframhaldandi nám - þar af ekki færri
en 26 einingar í áföngum á hæfniþrepi 2 og 9 einingar í áföngum á hæfniþrepi 3
Námslok eru á hæfniþrepi 3.

Á almennri braut er áhersla lögð á að styrkja undirstöðu nemandans í kjarnagreinunum ensku, íslensku og stærðfræði auk þess að stuðla að almennum persónuþroska og gera nemandann hæfari til að takast á við áskoranir og verkefni daglegs lífs. Brautin hentar vel sem undirbúningur fyrir áframhaldandi nám á framhaldsskólastigi á bóklegum eða verklegum námsbrautum. Margir nemendur, sem ekki uppfylla inntökuskilyrði á stúdentsbrautir, hefja nám sitt á þessari braut en skipta svo yfir á stúdentsbraut þegar undirbúningsáföngum í íslensku, ensku og stærðfræði hefur verið lokið.
Námið er 90 einingar og skiptist svo:
•kjarni 55 einingar
•val: 35 einingar - þar af 20 einingar á hæfniþrepi 2
Námslok eru á hæfniþrepi 2.

Starfsbraut er ætluð nemendum sem hafa viðurkennd greiningargögn um fötlun. Áhersla er lögð á að efla félagsleg samskipti nemenda og búa þá undir áframhaldandi nám við hæfi og/eða þátttöku á vinnumarkaði. Starfsbraut er skipulögð sem 240 einingar. Nemandi útskrifast þó alltaf eftir 4 ár óháð því hvaða einingafjölda hann lýkur enda er nám og kennsla á brautinni skipulögð með tilliti til þess nemendahóps sem innritast á brautina hverju sinni. Námslok eru á hæfniþrepi 1.

Inntökuskilyrði á stúdentsbrautir eru háð skilyrðum um lágmarkseinkunn í námsgreinunum íslensku, ensku og stærðfræði á grunnskólaprófi en önnur ákvæði gilda um almenna braut og starfsbraut.