Aðrar upplýsingar H23

Bókakaup
Bókalisti haustannar 2023
Nemendur eru hvattir til að skipta eldri bókum sín á milli hér í skólanum.

Áfangaheiti
Í eldri námskrá frá 1999 er auðkenni hvers áfanga sex stafa runa. Fremst er heiti námsgreinarinnar tilgreint með þremur bókstöfum, t.d. ÍSL fyrir íslensku. Næst kemur þriggja stafa tala; fremsta talan táknar hvar áfanginn er í röðinni innan námsgreinar, önnur talan greinir að áfanga með sama undanfara, þriðja talan segir til um einingafjölda áfangans. Áfangaheitið ÍSL103 táknar því að áfanginn er byrjunaráfangi í íslensku sem gefur 3 einingar.
Í yngri námskrá frá 2011 samanstendur auðkenni hvers áfanga af 11 stafa runu. Fyrstu fjórir bókstafirnir vísa til námsgreinarheitis. Þannig vísar ÍSLE í áfangaheitinu ÍSLE2MB05(11) til íslensku. Næst kemur tölustafur sem vísar til þess á hvaða hæfniþrepi áfanginn er. Allir áfangar eru á þrepi 1, 2 eða 3 eftir því hversu miklar hæfnikröfur eru gerðar til nemandans í áfanganum. Því næst koma tveir bókstafir sem vísa til viðfangsefnis áfangans. Í þessu tilfelli vísar MB til þess að áfanginn fjallar um málnotkun og bókmenntir. Næstu tveir tölustafir vísa til einingafjölda í áfanga. Tölurnar 05 segja þannig til um að áfanginn sé 5 einingar. Tölustafirnir tveir í sviganum aftast vísa til þess í hvaða röð skuli taka áfangana. Fyrri tölustafurinn vísar til undanfara en sá seinni til jafngildisáfanga. Þannig þarf að taka áfanga sem merktur er (11) á undan áfanga sem merktur er (21) en ekki skiptir máli hvort áfangi sem merktur er (21) sé tekinn á undan eða eftir áfanga sem merktur er (22).

Bókasafn FSH er nú í miðrými kennsluálmu. Þar er m.a. lesaðstaða en einnig geta nemendur unnið þar með sínar eigin fartölvur. Bókasafnið er opið á opnunartíma skólans. Ef nemendur hyggjast taka út bækur þurfa þeir að vera í sambandi við Örnu Ýr Arnarsdóttir ritara.

Skápar innan við anddyri. Nemendur geta leigt sér skáp við anddyri hjá ritara. Leigan er kr. 3.000,- á skólaári (tvær annir). Þar af verða kr. 2.000,- endurgreiddar í lok skólaárs gegn afhendingu lykils.

Meðferð síma í kennslustundum er þannig háttað að nemendur eru beðnir um að hafa símana stillta án hljóðs og geyma þá í töskum eða í þar til gerðum körfum nema að kennari taki skýrt fram að nemendur þurfi að nota símann í kennslustund. Með þessu viljum við ná að skapa næði fyrir nemendur til þess að geta sinnt náminu sínu.

Meðferð matvæla og sorps
Nemendur skulu henda sorpi í tunnur með viðeigandi merkingum á nemendagangi. Nauðsynlegt er að skola pappírs- og plastumbúðir áður en þeim er hent og er nemendum bent á að gera það í ræstingakompu á nemendagangi, gegnt skrifstofu ritara. Það er mjög mikilvægt að við vöndum okkur saman við flokkun og meðferð sorps.

Netaðgangur nemenda
Aðgangur að þráðlausu neti skólans fæst hjá Örnu Ýr ritara.

Aðalgeir Sævar Óskarssonar er tölvuumsjónarmaður skólans og sér um að skrá nemendur inn í tölvukerfið. Aðalgeir er við á þriðjudögum kl. 10-11 og fimmtudögum kl. 10-11. Skrifstofa hans er á kennaragangi.

Halldór Jón Gíslason, aðstoðarskólameistari, halldor@fsh.is