Innritun

Innritun í framhaldsskóla á haustönn 2024

  1. Innritun á starfsbrautir fyrir fatlaða nemendur fer fram 1.-29. febrúar. 
  2. Innritun eldri nemenda fer fram 15. janúar til 1. júní. 
  3. Innritun nemenda í 10. bekk fer fram 20. mars til 8. júní. 

Sótt er um með því að fara inn á umsóknarvef menntamálastofnunar.

Innritun í fjarnám fyrir haustönn 2024 stendur yfir frá 1. apríl til og með 31. ágúst 2024.

Hægt er að sækja um með því að fara inná umsóknarvef fjarnáms.

Einnig geta nemendur skráð sig með því að senda tölvupóst til aðstoðarskólameistara á halldor@fsh.is eða með því að hringja í s. 464-1344.

Upplýsingar um námsleiðir í boði er að finna HÉR.

Einnig er í boði að stunda nám í stökum áföngum. Upplýsingar um áfanga í boði á haustönn 2024 liggur ekki fyrir að svo stöddu. Athugið að þótt áfangi sé í boði er ekki fullvíst að hann verði kenndur.

Upplýsingar um inntökuskilyrði og fjarnám er að finna undir flipunum til hægri.

Innritunargjöld
Innritunargjöld eru greidd fyrirfram fyrir hverja önn. Greiði nemandi ekki innritunargjaldið á gjalddaga hækkar það. Ekki er gerð stundatafla fyrir nemendur sem eru innritaðir en eiga ógreidd innritunargjöld. Þessi gjöld eru óafturkræf þó nemandi af einhverjum ástæðum hætti við skólavist. Gjaldskrá FSH er að finna HÉR.

Nemendafélagsgjald er innheimt með innritunargjaldi. Nemandi getur sagt sig úr nemendafélagi og fengið gjaldið endurgreitt í fyrstu viku eftir að skóli hefst.

Mat á námi úr öðrum skólum
Nemendur fá viðurkennt nám úr öðrum framhaldsskólum metið til eininga við skólann. Gömlum námseiningum er varpað yfir í nýjar en almenna reglan er sú að 3 gamlar einingar eru metnar sem 5 nýjar einingar. Misjafnt er hvernig nám úr öðrum skólum nýtist nemanda í FSH, þ.e.a.s hvort það er metið sem hluti af kjarna brautar eða sem óbundið val. Nauðsynlegt er fyrir hvern og einn nemanda að fara vel yfir námsferil sinn og skipulag með aðstoðarskólameistara.

Nemendur þurfa að fylgjast vel með því að nám sem þeir velja við skólann sé fullnægjandi undirbúningur undir framhaldsnám í öðrum skólum. Upplýsingar um nauðsynlegan undirbúning eiga að vera tiltækar á heimasíðu hvers og eins skóla. Vanti slíkar upplýsingar geta nemendur leitað til náms- og starfsráðgjafa.

Nám á vegum skóla sem ekki starfa samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla er ekki metið til eininga. Hið sama gildir um hvers kyns störf sem unnin eru án beinna tengsla við skólann.