Skólareglur H23

Nýjar skólareglur voru samþykktar á vorönn 2017. Þær skiptast í þrennt:

Reglur um hegðun, umgengni og samskipti

Reglur um skólasókn

Reglur um námsmat, námsframvindu og próf  Athugið sérstaklega uppfærðar reglur um verkefnaskil og hlutapróf

Tímabundin viðbót við skólareglur vegna Covid-19

 

Töflubreytingar H23