Forvarnir

Skólinn leitast við, með öllum tiltækum ráðum, að efla það viðhorf meðal nemenda að vímulaust líferni sé eftirsóknarvert markmið. Lögð er áhersla á að styðja frumkvæði nemenda sjálfra í baráttu gegn neyslu fíkniefna. Skólinn hefur frumkvæði að því að efna til samverustunda nemenda og kennara a.m.k. einu sinni á hverri önn þar sem vímuefnum er úthýst. Skólinn reynir að veita áhugasömum nemendum, sem vilja vinna að fíknivörnum meðal skólafélaga sinna á jafningjagrundvelli, svigrúm til þess í félagslífi og innan einstakra námsgreina eftir því sem við verður komið. Skólinn tekur ekki ábyrgð á neinni þeirri samkomu sem ekki er fyrirfram skýrt kveðið á um að eigi að vera vímulaus.

Um bann við reykingum, áfengi og öðrum vímuefnum í húsnæði og á lóð framhaldsskóla.

Markmið með forvörnum er að:

  • Efla jákvæða lífssýn og sjálfsmynd nemenda.
  • Fræða um skaðsemi reykinga, áfengis og annarra fíkniefna.
  • Sameina krafta þeirra sem vinna gegn áhættuhegðun nemenda.

Félagsmála- og forvarnarfulltrúi skólans er Rakel Dögg Hafliðadóttir. Hægt er að senda honum póst á rakel@fsh.is eða hringja og semja um viðtalstíma.

Gagnlegir tenglar:

Heilsueflandi framhaldsskóli

Næring

Hreyfing

Geðrækt

Forvarnir gegn einelti

Forvarnir

Ástráður

Ungliðahópur Samtakanna '78

Doktor

Marita

Kynfræðsluvefurinn