Stúdentsbraut að loknu starfsnámi

Hér má finna brautarlýsingu.

Brautin er ætluð nemendum í starfsnámi með námslok á 3. hæfniþrepi. Markmið með námsleiðinni er að uppfylla þær lágmarkskröfur sem aðalnámskrá framhaldsskóla setur til stúdentsprófs. Sérhæfing nemandans er fólgin í starfsnámi hans. Mikilvægt er að nemendur skipuleggi nám sitt til að mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

Brautin samanstendur af þeim áföngum sem nemendur af starfsnámsbrautum þurfa að lágmarki að taka til að ljúka stúdentsprófi af starfsnámsbraut. Heildarfjöldi eininga ræðst af einingafjölda starfsnámsbrautar og þeim einingum sem koma fram hér, að því tilskyldu að þessir áfangar hafi ekki verið hluti af starfsnámsbraut. Við bætast einingar sem nemandi tekur til að mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem hann stefnir á í háskóla. Nemendur útskrifast að lágmarki með 200 einingar. Nemandi getur tekið þessa áfanga jafnt og þétt gegnum námið eða bætt þeim við þegar starfsnámi lýkur hyggi hann á áframhaldandi nám.

Skólinn ráðleggur nemendum að velja að lágmarki 10 feiningar í ensku og 5 feiningar í stærðfræði í bundnu áfangavali. Þó ber að huga að þeirri námsleið sem nemendur stefna á í háskóla. Fyrir útskrift þarf nemandi að skila prófskírteini af starfsnámsbraut á 3. þrepi. Leita má upplýsinga hjá áfangastjóra vegna prófa úr eldra námskerfi.

Hér má sjá jafngildisáfanga í FSH

Kjarni

Námsgrein Þrep 2 Þrep 3 Fein.
Danska DANS2TL05_29 = DANS2LO05(11)   5
Enska ENSK2LM05_52 = ENSK2BL05(11)   5
Stærðfræði STÆR2FF05_71 = STÆR2JV05(11)   5
Íslenska ÍSLE2RL05_51 = ÍSLE2MÁ05(11)
ÍSLE2RM05_50 = ÍSLE2BÓ05(21)
ÍSLE3FS05_69 = ÍSLE3MI05(31)
ÍSLE3NB05_68 = ÍSLE3EE05(41)
20
  25 10 35


Bundið áfangaval, 15 af 40 einingum

 

Bundið áfangaval, 5 af 15 einingum

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Fein.
Félagsvísindi FÉLV1IF05_8 = FÉLV1IF05(11)   5
Náttúrufræði NÁTT1UN05_12 = EFEÐ1EE05(11)   5
Saga   SAGA2ÁN05_78 = SAGA2YS05(21) 5
  10 5 15