STAR1ST05(15) - Starfsferill

Starfsferill

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum kynnast nemendur helstu fyrirtækjum í nærsamfélaginu og þeim möguleikum sem þau bjóða upp á með tilliti til atvinnuþátttöku. Nemendur fá kynningu á helstu reglum (skrifuðum sem óskrifuðum) sem gilda á vinnustöðum og farið er yfir almenn samskipti á vinnustað. Nemendur fá fræðslu um réttindi og skyldur starfsmanna á almennum vinnumarkaði og farið er yfir almenna öryggis- og hollustuhætti á vinnustöðum.

Þekkingarviðmið

 • atvinnutækifærum og fyrirtækjum í nærsamfélaginu
 • þeim atriðum sem taka ber tillit til við starfsval
 • tilgangi starfa og mikilvægi þeirra í tengslum við önnur störf
 • eigin styrkleikum og mikilvægi góðra samskipta
 • reglum, öryggi og hollustuháttum á almennum vinnustöðum
 • réttindum og skyldum launþega.

Leikniviðmið

 • flokka atvinnufyrirtæki eftir eðli þeirra
 • meta eigin kunnáttu og reynslu með tilliti til starfsvals
 • bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum, t.d. að mæta á réttum tíma til vinnu
 • taka þátt í samræðum, bera virðingu fyrir skoðunum annarra og sýna umburðarlyndi
 • þekkja réttindi sín og skyldur sem launþegi
 • meta hættur í vinnuumhverfi.

Hæfnisviðmið

 • taka þátt í atvinnulífinu
 • velja sér starfsvettvang
 • vera ábyrgur starfsmaður
 • gera sér grein fyrir samhengi milli atvinnugreina
 • vera hæfur til samvinnu
 • nýta sér hlífðarbúnað og hjálpartæki á vinnustað og forðast hættur.
Nánari upplýsingar á námskrá.is