LÍFS1HN05(18) - Heilbrigði, forvarnir, nám og skóli

Heilbrigði, forvarnir, nám, skóli

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum er áhersla lögð á andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði. Einnig samspil einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Notast er við atburði líðandi stundar sem umræðuefni og sögulegar staðreyndir. Megin áhersla er lögð á að nemandinn viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem hann býr nú þegar að.

Þekkingarviðmið

 • hugtökunum heilbrigði og velferð
 • mikilvægi þess að nýta hæfileika sína
 • mikilvægi þess að borða heilsusamlega
 • mikilvægi hreyfingar og hvíldar
 • hugtökunum hollusta, hvíld, hreyfing, hreinlæti, hamingja, hugrekki og kynheilbrigði.

Leikniviðmið

 • skoða og meta eigið heilbrigði og eigin velferð
 • vinna með öðrum
 • taka tillit til annarra
 • sýna samkennd
 • taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir.

Hæfnisviðmið

 • vera meðvitaður um styrkleika sína
 • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • tileinka sér jákvætt hugarfar
 • auka eigið heilbrigði og velferð.
Nánari upplýsingar á námskrá.is