ÍSLE1TM05(16) - Tjáning

málskilningur, tjáning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum er unnið með alla þætti íslenskunnar með sérstakri áherslu á tjáningu. Unnið er að því að efla þekkingu, leikni og hæfni nemenda í notkun tjáskiptaleiða sem henta hverjum og einum. Megin áhersla er lögð á að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemendur búa þegar að. Ýmsum kennsluaðferðum og námsmatsþáttum er beitt, s.s. umræðum í litlum og/eða stórum hópum, framsagnarverkefnum, hugtakaverkefnum og fjölbreyttum verkefnum sem stuðla að því að styrkja sjálfstraust nemenda. Notast er við aldursmiðaðar bókmenntir, sjálfshjálparbækur, íslenska tónlist og fjölbreytt verkefni.

Þekkingarviðmið

 • samskiptaleið sem hentar viðkomandi
 • skoðanafrelsi og/eða tjáningarfrelsi einstaklinga
 • mikilvægi þess að láta skoðanir sínar í ljós og hlusta á sjónarmið annarra.

Leikniviðmið

 • tjá sig fyrir framan nemendahópinn
 • virða skoðanir annarra
 • taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
 • leggja mat á eigin verkefni og/eða frammistöðu.

Hæfnisviðmið

 • vera meðvitaður um styrkleika sína
 • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • bera virðingu fyrir skoðunum annarra
 • kynna sjálfan sig með fullu nafni og svara spurningum um fyrirfram ákveðið viðfangsefni
 • bíða eftir að röðin komi að honum.
Nánari upplýsingar á námskrá.is