LÍFS1SU05(17) - Sjálfsmynd

Sjálfsmynd

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum er leitast við að styrkja nemandann bæði sem einstakling og námsmann og efla virkni hans í hópnum. Lögð er áhersla á að styrkja samkennd nemanda, efla tjáningarhæfni, sjálfstraust og öryggiskennd hans í skóla og utan. Fjallað er um mikilvægi þess að taka ábyrgð á náminu, hegðun, mætingu, neyslumynstri, fjármálum og almennri samfélagsþátttöku. Nemandinn heldur dagbók þar sem hann skrásetur og leggur mat á það sem gert er í lífsleikni. Einnig á nemandinn að vera með námsmöppur þar sem öllum verkefnum er safnað saman.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi þess að nýta hæfileika sína
 • mikilvægi sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar í lýðræðissamfélagi
 • því að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
 • eigin tilfinningum og skoðunum
 • hugtakinu læsi í víðu samhengi
 • mikilvægi tjáningar og hlustunar
 • ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
 • mismunandi tjáskiptaleiðum
 • tilfinningum sínum og styrkleikum
 • athöfnum daglegs lífs.

Leikniviðmið

 • vinna með öðrum
 • taka tillit til annarra
 • sýna samkennd
 • taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
 • nýta sér upplýsingar úr umhverfinu
 • tjá sig fyrir framan aðra
 • virða skoðanir annarra.

Hæfnisviðmið

 • vera meðvitaður um styrkleika sína
 • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • tileinka sér jákvætt hugarfar
 • nýta styrkleika sína á jákvæðan og uppbyggilegan hátt
 • nýta sér læsi í víðu samhengi
 • tjá eigin skoðanir
 • lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
 • skilja orð og hugtök sem tengjast tilfinningum sínum.
Nánari upplýsingar á námskrá.is