ÍSLE1TL05(11) - Lestur og læsi

Læsi, ritun, tjáning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Áhersla er lögð á læsi í víðu samhengi, s.s. á bókstafi og hljóð, umhverfi, tákn, reglur, samskiptamiðla, hugtök, tjáskipti, tilfinningar, lesefni og samskipti. Vinnuferlið miðast við að efla færni og sjálfsmynd nemenda til að takast á við lífið í framtíðinni, m.a. að efla samskiptalæsi og umhverfislæsi í þeim tilgangi að nemendur verði virkari og hæfari þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir, sjálfshjálparbækur, íslenska tónlist og fjölbreytt verkefni.

Þekkingarviðmið

 • hugtakinu læsi í víðu samhengi
 • mikilvægi tjáningar og skynjunar
 • ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
 • mismunandi tjáskiptaleiðum
 • mikilvægi lesturs og bókmennta.

Leikniviðmið

 • nýta sér upplýsingar á stafrænum miðlum
 • tjá sig með fjölbreyttum leiðum
 • vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á
 • taka þátt í umræðum
 • nýta sér leiðréttingarforrit og ýmiss hjálpargögn til verkefnavinnu, s.s. talgervla og tjáskiptaforrit
 • lesa upp og/eða tjá sig fyrir framan aðra
 • lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns og gleði.

Hæfnisviðmið

 • nýta sér læsi í víðu samhengi
 • auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun
 • hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
 • lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
 • tjá eigin skoðanir
 • lesa í ýmsa texta, s.s. bækur, fréttir og fræðigreinar með eða án aðstoðar.
Nánari upplýsingar á námskrá.is