JARÐ2AJ05(21) - Almenn jarðfræði - landmótun

almenn jarðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: AUMM1AU05(11) og EFEÐ1EE05(11)
Í áfanganum er lögð áhersla á meginatriði jarðfræði Íslands, tengsl uppruna landsins við landrek og landmótun af völdum innrænna og útrænna afla. Farið er yfir undirstöðuatriði steinda- og bergfræði og einnig kenningar um uppruna kviku og myndun mismunandi kvikugerða undir Íslandi. Fjallað er um helstu gerðir eldstöðva og mismunandi eldvirkni þeirra skýrð. Farið er yfir hvað veldur jarðskjálftum og eðlisþættir þeirra skoðaðir. Fjallað er um helstu jarðskjálftasvæði á Íslandi og á jörðinni í heild. Landmótun, veðrun og rof á Íslandi verða tekin fyrir í áfanganum. Í áfanganum skal samtvinna bóklegt og verklegt nám þannig að hinn fræðilegi þáttur námsins tengist á eðlilegan hátt fjölbreyttum vettvangsrannsóknum sem og nýtingu nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni.

Þekkingarviðmið

 • notagildi jarðfræðiþekkingar með íslenskar aðstæður að leiðarljósi
 • helstu gerðum eldstöðva og mismunandi eldvirkni þeirra
 • myndun bergs
 • myndun mismunandi gerða kviku
 • eðli jarðskjálfta og þeim stöðum á Íslandi þar sem mest hætta stafar af þeim.

Leikniviðmið

 • beita öllum algengustu hugtökum og heitum í jarðfræði í umfjöllun sinni um myndun og gerð náttúrufyrirbæra
 • teikna útskýringarmyndir af jarðfræðilegum viðfangsefnum
 • skoða jarðfræðikort af ákveðnum landsvæðum.

Hæfnisviðmið

 • greina berg og steindir í handsýnum
 • útskýra myndun mismunandi landsvæða af völdum innrænna afla, s.s. út frá landreki, eldvirkni, jarðskjálftum og jarðhita
 • fjalla um landmótun sem stjórnast af útrænum öflum, s.s. landmótun af völdum frostverkana, vatnsfalla, sjávar, jökla og vinds
Nánari upplýsingar á námskrá.is