ENSK1RL05(02) - Lestur, málfræði, ritun og orðaforði

lestur, málfræði, ritun og orðaforði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Grunnskólapróf
Í beinu framhaldi af námi í grunnskóla eru undirstöðuatriði enskrar málfræði, sérstaklega þau atriði sem reynast íslenskum nemendum erfið, rifjuð upp í samhengi við aðra þætti námsins. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp orðaforða. Hlustun er æfð markvisst yfir önnina. Fjölbreytilegar skriflegar æfingar eru lagðar fyrir. Notkun orðabóka er þjálfuð og nemendur hvattir til að nýta sér slík hjálpartæki þar sem þeim verður við komið. Jafnframt er leitast við að þjálfa nemendur í gagnrýninni hugsun, lýðræðislegum vinnubrögðum og skapandi starfi. Áhersla er lögð á ábyrgð nemenda á námi sínu.

Þekkingarviðmið

 • helstu grundvallaratriðum enskrar málfræði, s.s. ákveðnum og óákveðnum greini, eignarfalli nafnorða, óreglulegum sögnum, algengustu tíðum sagna, fornöfnum, forsetningum og stigbreytingu lýsingarorða
 • grundvallaratriðum í framburði ensks talmáls

Leikniviðmið

 • hlusta á margvíslegt raunefni og draga úr því upplýsingar
 • lesa margvíslega texta ætlaða enskumælandi fólki
 • beita hjálpartækjum sem standa til boða til að bæta árangur í námi, s.s. orðabókum, leiðréttingarforritum, hljóðbókum o.s.frv.
 • skrifa skipulegan texta og skipta i efnisgreinar.

Hæfnisviðmið

 • taka þátt í samræðum á ensku
 • hlusta á enskt mál talað á raunhraða og draga út úr því aðalatriðin
 • tjá eigin hugsanir og skoðanir á ensku
 • taka virkan þátt í hópavinnu og sýna þá ábyrgð að vinna þá vinnu sem honum er ætluð innan hópsins
 • meta námsframlag samnemenda sinna á sanngjarnan hátt og vera fær um að rökstyðja sína niðurstöðu
Nánari upplýsingar á námskrá.is