ÍSLE2BÓ05(21) - Bókmenntir og tungumál frá landnámi til siðaskipta

Bókmenntir og tungumál frá landnámi til siðaskipta

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: ÍSLE2MÁ05(11).
Í áfanganum er fjallað um íslenskar bókmenntir og sögu þeirra frá landnámi til siðaskipta. Nemendur fræðast einnig um orðaforða og beygingarkerfi fornmáls og öðlast þannig betri skilning á textunum og málfari þeirra. Auk þess tjá nemendur sig í ræðu og riti um fornbókmenntir, fá þjálfun í meðferð heimilda og skrifa ritgerð um efni áfangans. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslustundum.

Þekkingarviðmið

 • skiptingu bókmenntasögunnar í tímabil skráðra og óskráðra bókmennta
 • því hvenær menn hyggja að einkum hafi verið lögð stund á hverja bókmenntagrein á tímabilinu 800-1550
 • fornum bragarháttum, a.m.k. fornyrðislagi, ljóðahætti og dróttkvæðum hætti
 • sögu helstu eddukvæða og skiptingu þeirra í goðakvæði og hetjukvæði
 • helstu persónum hetjukvæðanna, hugmyndafræði þeirra og boðskap
 • algengustu yrkisefnum dróttkvæðaskálda
 • skáldamáli dróttkvæða og eddukvæða, heitum og kenningum
 • upphafi ritmennta á Íslandi, helstu skólasetrum til forna, fræðiritum, bókagerð og varðveislu handrita
 • grundvallarhugtökum um ritverk miðalda
 • helstu sérkennum konungasagna, biskupasagna, samtíðarsagna, Íslendingasagna, Íslendingaþátta, fornaldarsagna Norðurlanda og riddarasagna
 • orðaforða, orðmyndun og nokkrum helstu beygingareinkennum fornmáls í þeim textum sem lesnir eru, t.d. beygingu nafnorða, fornafna, lýsingarorða og sagna.

Leikniviðmið

 • lesa rit með fornu málfari
 • flytja fyrirlestur um efni áfangans þar sem gætt er að framkomu og framsögn
 • skrifa ritgerð á vönduðu máli um efni áfangans þar sem gætt er að samhengi í efni og meðferð heimilda
 • nota handbækur og hjálparforrit við stafsetningu, meðferð heimilda og framsetningu texta.

Hæfnisviðmið

 • taka saman nokkrar vísur eddukvæða og dróttkvæðar vísur, skilja þær og skýra vandlega og gera grein fyrir efni þeirra, heimsmynd og hugmyndafræði
 • nýta hugtök sem varða orðaröð og setningagerð við lestur dróttkvæða
 • lesa og skilja a.m.k. eina viðamikla Íslendingasögu og gert grein fyrir efni hennar og hugmyndaheimi
 • öðlast skilning á því hvaða áhrif fornbókmenntir hafa í nútímanum, t.d. á umhverfi fólks og menningu
 • tjá sig munnlega með áherslu á skýra framsögn og örugga framkomu
 • skrifa vandaðan texta þar sem samhengis í efni er gætt og heimildir eru notaðar á ábyrgan hátt
 • axla ábyrgð á eigin námi
 • taka virkan þátt í kennslustundum
 • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í hópvinnu
 • tjá skoðun sína á námsefni, námsmati og fyrirkomulagi kennslu
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar
Nánari upplýsingar á námskrá.is