HVAL1SK05(11) - Lífríki, staðhættir og menning við Skjálfanda

Lífríki, staðhættir og menning við Skjálfanda

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er fjallað um lífríki, staðhætti og menningu við Skjálfanda. Nemendur fræðast um helstu dýrategundir á svæðinu með sérstakri áherslu á hvali og hegðun þeirra. Jarðfræði svæðisins og veðurfari eru gerð skil auk þess sem fjallað er um sögu svæðisins og helstu þjóðsögur sem tengjast svæðinu. Lögð er áhersla á að nemendur geti gert þekkingu sinni skil á íslensku og ensku.

Þekkingarviðmið

 • lífríki sjávar með áherslu á Skjálfandaflóa og landsvæðið þar í kring
 • tengslum búsvæða og lífríkis og tengslum lífvera innbyrðis
 • áhrifum mannsins á lífríkið
 • helstu dýra- og plöntutegundum í og við Skjálfandaflóa með sérstakri áherslu á hvali og sjófugla og æti þessara tegunda
 • örnefnum og staðháttum við Skjálfandaflóa
 • lofthjúpi jarðar, efnasamsetningu og lagskiptingu hans
 • flokkun skýja og helstu skýjagerðum
 • hvernig veður breytist samfara skilum
 • einkennum og áhrifum hafstrauma og sjógerða við Ísland
 • helstu gerðum jarðmyndana á Íslandi
 • eðli jarðskjálfta og hvar á Íslandi stafar mestri hættu af þeim
 • tengslum fortíðar og nútíðar varðandi þróun byggðar og atvinnuvega við Skjálfanda
 • sögu hvalaskoðunar
 • sögu hvalveiða við Ísland
 • þjóðsögum sem tengjast svæðinu.

Leikniviðmið

 • afla sér upplýsinga um lífríki lands og sjávar sem geta nýst í starfi
 • bera kennsl á ólíkar tegundir dýra og plantna á svæðinu
 • segja frá örnefnum og staðháttum við Skjálfandaflóa
 • teikna veðurkort út frá upplýsingum reiknilíkans
 • skýra hvaða kraftar stýra hreyfingum lofts og hver áhrif þeirra eru á vindhraða og stefnu
 • spá fyrir um veðrabreytingar út frá eigin athugunum og fyrirliggjandi gögnum
 • útskýra myndun jarðlaga og tengja við ástand umhverfis á myndunartíma þess
 • fjalla um ísaldir og kenningar um orsakir þeirra
 • útskýra myndun mismunandi landsvæða af völdum innrænna afla, s.s. út frá landreki, eldvirkni, jarðskjálftum og jarðhita
 • fjalla um landmótun sem stjórnast af útrænum öflum, s.s. landmótun af völdum frostverkana, vatnsfalla, sjávar, jökla og vinds
 • afla sér upplýsinga um sögu hvalveiða við Ísland
 • afla sér upplýsinga um sögu og þróun mannlífs á svæðinu.

Hæfnisviðmið

 • miðla upplýsingum um lífríki í og við Skjálfandaflóa á íslensku og ensku
 • miðla upplýsingum um veðurspá á Skjálfandaflóa á íslensku og ensku
 • miðla upplýsingum um staðhætti við Skjálfandaflóa og jarðfræði svæðisins á íslensku og ensku
 • miðla upplýsingum um hvalveiðar á íslensku og ensku
 • miðla upplýsingum um sögu Húsavíkur og menningu við Skjálfandaflóa á íslensku og ensku.
Nánari upplýsingar á námskrá.is