NÁMI1NH01(02) - Námstækni og hvatning

Námstækni og hvatning 1

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er áhersla lögð á mikilvægi vinnulags í námi og í því sambandi fjallað um námstækni og skipulag varðandi markmið í námi. Nemendur vinna að gerð bæði langtíma- og skammtímamarkmiða. Fjallað verður um sjálfsmynd og mikilvægi sjálfsþekkingar. Áhersla er lögð á fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, námsörðugleika og þrautseigju. Fjallað verður sérstaklega um ýmsar raskanir, s.s. leshamlanir og athyglisvanda, sem geta haft áhrif á nám og sjálfsmynd.

Þekkingarviðmið

 • góðum vinnubrögðum og mikilvægi námstækni og markmiðssetningar
 • tengslum sjálfsþekkingar og náms- og starfsvals
 • eigin styrkleikum og veikleikum
 • áhrifaþáttum sjálfsmyndar.

Leikniviðmið

 • rýna í eigin sjálfsmynd og meta eigin stöðu
 • beita árangursríkum vinnubrögðum í námi og setja sér raunhæf markmið
 • taka ábyrgð á sjálfum sér í námi
 • nýta styrkleika sína í námi.

Hæfnisviðmið

 • greina og meta sjálfan sig á raunhæfan hátt og setja sér markmið með tilliti til áhugasviðs, styrkleika og veikleika
 • nýta hagnýtar aðferðir til að vinna gegn truflandi einkennum eigin raskana (ef við á)
 • nota árangursríka námstækni, stjórna einbeitingu, beita mismunandi minnisaðferðum, skipuleggja og undirbúa próflestur, glósutækni, lestrartækni og tímastjórnun
 • bæta ákvarðanatöku í daglegu lífi
 • leita sér upplýsinga er snerta hans daglega líf
 • ljúka skilgreindu námi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is