NÁMI1NS01(02) - Námstækni og hvatning

NÁMI

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er áhersla lögð á mikilvægi vinnulags í námi og í því sambandi fjallað um námstækni og skipulag varðandi markmið í námi. Nemendur vinna að gerð bæði langtíma- og skammtímamarkmiða. Fjallað verður um sjálfsmynd og mikilvægi sjálfsþekkingar. Áhersla er lögð á fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, námsörðugleika og þrautseigju. Fjallað verður sérstaklega um ýmsar raskanir, s.s. leshamlanir og athyglisvanda sem geta haft áhrif á nám og sjálfsmynd.

Þekkingarviðmið

 • Góðum vinnubrögðum og mikilvægi námstækni og markmiðssetninga
 • Tengslum sjálfsþekkingar og náms- og starfsvals
 • Eigin styrkleikum og veikleikum
 • Áhrifaþáttum sjálfsmyndar

Leikniviðmið

 • Rýna í eigin sjálfsmynd og meta eigin stöðu
 • Beiti árangursríkum vinnubrögðum í námi og setja sér raunhæf markmið
 • Taka ábyrgð á sjálfum sér í námi
 • Nýta styrkleika sína í námi

Hæfnisviðmið

 • Greina og meta sjálfan sig á raunhæfan hátt og setja sér markmið með tilliti til áhugasviðs, styrkleika og veikleika
 • Nýta hagnýtar aðferðir til að vinna gegn truflandi einkennum eigin raskana (ef við á)
 • Nota árangursríka námstækni, stjórna einbeitingu, beita mismunandi minnisaðferðum, skipuleggja og undirbúa próflestur, glósutækni, lestrartækni og tímastjórnun
 • Bæta ákvarðanatöku í daglegu lífi
 • Leita sér upplýsinga er snerta hans daglega líf
 • Ljúka skilgreindu námi
Nánari upplýsingar á námskrá.is