FÉLV1IF05(11) - Sjónarhorn félagsvísinda

inngangur að félagsvísindum

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Í þessum byrjunaráfanga er fjallað um grunneiningar samfélagsins og þær skoðaðar frá sjónarhorni félagsvísinda. Fjallað er um samfélagið í ljósi þeirra áhrifa sem það hefur á einstaklinginn og líf hans. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á samfélögum nær og fjær svo að þeir verði færir um að taka virkan þátt í samfélagslegri umræðu og geti myndað sér skoðanir á upplýstan og gagnrýninn hátt. Nemendur kynna sér félagslega þætti sem stýra hugsun og athöfnum einstaklingsins og stefnt er að því að nemendur öðlist skilning á skipulagi eigin samfélags og annarra. Meginmarkmið áfangans er að nemendur átti sig á því hvernig samfélagið hefur áhrif á þá og hvernig þeir geta haft áhrif á samfélagið.

Þekkingarviðmið

 • algengustu hugtökum félagsvísinda
 • helstu áhrifavöldum í félagsmótun, s.s. fjölskyldu, skólum, félögum og fjölmiðlum
 • mikilvægustu félagslegu festum ólíkra samfélaga og tilgangi þeirra
 • helstu hugtökum stjórnmálafræðinnar, s.s. valdi,lýðræði og þrískiptingu ríkisvaldsins
 • íslenskum vinnumarkaði, s.s. atvinnuþátttöku, launajafnrétti og hagsmunasamtökum
 • samstarfi þjóða á alþjóðavettvangi, s.s. innan Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandsins og á sviði alþjóðlegra viðskipta
 • réttindum og skyldum sínum gagnvart samfélaginu
 • kynbundnu ofbeldi, hvernig það birtist í nánum samböndum og hvert megi leita eftir aðstoð vegna þess.

Leikniviðmið

 • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt
 • lesa um og skilja áhrif félagslegra festa í samfélaginu
 • greina stöðu sína innan samfélagsins og þau áhrif sem einstaklingar geta haft í samfélaginu
 • leggja mat á heimildir og upplýsingar í félagsvísindum
 • setja fram niðurstöður sínar bæði munnlega og skriflega.

Hæfnisviðmið

 • gera grein fyrir einkennum og þróun ólíkra samfélaga
 • gera grein fyrir samspili þekkingar, umburðarlyndis og fordóma
 • tjá sig skipulega og gagnrýnið um samfélagsleg álitamál
 • beita öguðum vinnubrögðum, axla ábyrgð á eigin námi og vinna í samvinnu við aðra
Nánari upplýsingar á námskrá.is