ÍÞRÓ1GL01(11) - Grunnþættir í almennri líkams- og heilsurækt 1

grunnþættir í almennri líkams- og heilsurækt

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Áfanginn er bæði verklegur og bóklegur. Í verklega hlutanum er lögð áhersla á grunnþætti þols, styrktaræfingar og liðleika. Við þjálfun þols eru fjölbreyttar aðferðir notaðar, s.s. útihlaup/ganga, þrektæki, stöðvaþjálfun, leikir og fjölbreyttar íþróttagreinar. Í styrktarþjálfun eru ýmsar æfingar notaðar, s.s. æfingar með eigin líkamsþyngd og lyftingar í tækjasal. Við þjálfun liðleika er áhersla lögð á teygjuæfingar í lok æfinga. Við þjálfun allra framangreindra þátta er leitast við að miða æfingar við áhuga og getu hvers nemanda. Í bóklega hlutanum er fjallað um heilsu og heilbrigðan lífsstíl. Rætt er um mikilvægi hreyfingar hjá öllum aldurshópum, þó sérstaklega hjá fólki á framhaldsskólaaldri. Fjallað er um þrjú algengustu þjálfunarformin; þol, styrk og liðleika og hinar ýmsu þjálfunaraðferðir innan hvers forms ræddar. Rætt er um uppbyggingu hreyfingarlotu með áherslu á áhrif upphitunar og niðurlags á líkamann. Fjallað er um áhrif vímuefna á heilsu og líkamlegt form einstaklinga. Í áfanganum er jafnframt unnið með verkefnið „Heilsumarkmiðin mín“ þar sem nemendur fá markvissa fræðslu um hreyfingu, mataræði, svefnvenjur og andlega líðan og setja sér raunhæf og mælanleg markmið (SMART-markmið) í tengslum við þessa þætti.

Þekkingarviðmið

 • almennum ávinningi af heilbrigðum lífsstíl
 • mikilvægi hreyfingar hjá sínum aldurshópi
 • mikilvægi upphitunar fyrir áreynslu og niðurlags eftir áreynslu
 • fjölbreyttum þjálfunaraðferðum sem taka til þols, styrks og liðleika
 • heppilegri uppbyggingu hreyfingarlotu (tímaseðlagerð/æfingaráætlun)
 • heilbrigðum svefnvenjum fyrir sinn aldurshóp
 • heilsusamlegu mataræði
 • lífstílstengdum atriðum sem hafa jákvæð áhrif á andlega líðan.

Leikniviðmið

 • auka úthald sitt, styrk og liðleika með fjölbreyttum aðferðum sem henta áhuga hans og getu
 • reikna út æfingarpúls fyrir brennslu- og/eða þolþjálfun
 • beita aðferðum til að mæla þol, styrk og liðleika
 • búa til skipulagða og áhugaverða hreyfingarlotu (tímaseðil/æfingaráætlun)
 • setja sér SMART-markmið í tengslum við hreyfingu, mataræði, svefnvenjur og andlega líðan eftir því hvað á við um hann sjálfan.

Hæfnisviðmið

 • viðhalda eða bæta eigin líkamshreysti
 • nýta sér möguleika til að flétta hreyfingu inn í daglegt líf sitt
 • gera sér grein fyrir mikilvægi heilbrigðra svefnvenja, hreyfingar og góðs mataræðis á andlega og líkamlega heilsu
Nánari upplýsingar á námskrá.is