RANN3MR05(12) - Rannsóknarverkefni á félagsvísindasviði

Megindlegar rannsóknir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 130 einingar á stúdentsbraut
Fjallað er um rannsóknarsnið, helstu gagnaöflunaraðferðir og tölfræði. Nemendur eiga að gera eigin rannsókn og þjálfast í tölfræðilegri úrvinnslu gagna og kynnast helstu vandamálum samfara því að gera félagsfræðilega rannsókn. Þá eru kenndir helstu þættir í lýsandi tölfræði, myndrænni framsetningu gagna og einfaldri framsetningu á niðurstöðum. Nemendur eiga að geta nýtt sér líkindareikning og einföld tölfræðipróf við úrvinnslu gagna. Nemendur vinna undir verkstjórn kennara á sjálfstæðan hátt sem krefst frumkvæðis, sköpunar og ábyrgðar og skila í lok annar lokaafurð í formi skýrslu og kynna fyrir samnemendum sínum.

Þekkingarviðmið

  • helstu hugtökum sem tengjast megindlegum rannsóknaraðferðum.
  • helstu verkferlum við beitingu megindlegrar rannsóknaraðferðar.

Leikniviðmið

  • greina á milli ólíkra rannsóknaraðferða og beita í það minnsta einni þeirra.
  • miðla þekkingu sinni á kenningum og rannsóknum.
  • setja fram rannsóknarspurningar og tilgátur um rannsóknarefni að eigin vali.

Hæfnisviðmið

  • tengja megindlega rannsóknarhefð við helstu kenningar félagsvísinda
  • framkvæma megindlega rannsókn á viðfangsefni að eigin vali
  • kynna rannsóknarniðurstöður sínar á viðeigandi hátt
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, draga ályktanir af rannsóknarniðurstöðum sínum og rökstyðja skoðanir sínar
Nánari upplýsingar á námskrá.is