FÉLV2KA05(21) - Sjónarhorn félagsvísinda

Kenningar og aðferðir í félagsvísindum

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: FÉLV2IF05(11)
Í þessum áfanga er fjallað um frumkvöðla félagsfræðinnar og helstu sjónarhorn greinarinnar kynnt. Samfélagið er skoðað í ljósi mismunandi kenninga og fjallað er um nokkrar þekktar rannsóknir innan félagsvísinda. Farið er yfir vítt svið félagsfræðinnar og nemendur þjálfaðir í að beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélagslegum málefnum. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á hugtökum sem kynnt eru í áfanganum, setji þau í fræðilegt samhengi og geti beitt þeim við túlkun og greiningu á samfélaginu, bæði almennt og á tiltekin viðfangsefni, s.s. fjölskyldu, skóla, fjölmiðla og heilsu. Helstu kenningar varðandi átök, samskipti og samstöðu (virkni) eru skýrðar, ásamt viðhorfum sem kennd eru við póstmódernisma.

Þekkingarviðmið

 • helstu frumkvöðlum félagsfræðinnar og framlagi þeirra til greinarinnar
 • helstu sjónarhornum innan félagsfræðinnar
 • aðferðafræði félagsfræðinnar
 • hugtökum á borð við félaglega lagskiptingu, frávik, kynhlutverk og sjálfsmynd
 • áhrifum fjölmiðla í samfélaginu
 • hlutverki fjölskyldu og skóla
 • áhrifum samfélagsins/menningar á heilsufar einstaklingsins.

Leikniviðmið

 • beita kenningum í félagsfræði til að skoða samfélagsleg málefni
 • beita félagsfræðilegu innsæi
 • beita aðferðum félagsfræðinnar
 • fjalla um og bera saman ólík sjónarhorn innan félagsfræðinnar
 • útskýra áhrif kenninga á samfélagsleg viðfangsefni
 • afla sér upplýsinga um samfélagsleg málefni, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér
 • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti áfangans
 • hagnýta veraldarvefinn til að afla sér þekkingar um félagsfræðileg viðfangsefni.

Hæfnisviðmið

 • taka þátt í umræðum um samfélagsleg málefni og mynda sér skoðanir sem byggjast á gagnrýninni hugsun
 • framkvæma einfalda rannsókn og átta sig á helstu niðurstöðum
 • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á námi sínu og vinna í samvinnu við aðra
Nánari upplýsingar á námskrá.is