ÞÝSK1GF05(21) - Algengur orðaforði, framburður, grunnatriði í málfræði, s.s. beyging sagna og greinis

algengur orðaforði, framburður, grunnatriði í málfræði, s.s. beyging sagna og greinis

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: ÞÝSK1GR05(11)
Helstu atriði undanfarandi áfanga eru rifjuð upp um leið og bætt er við orðaforða og málfræði. Áhersla er lögð á að þjálfa áfram alla málfærniþætti: munnlega og skriflega tjáningu, hlustun og lesskilning. Unnið er með orðaforða sem tengist nánasta umhverfi nemandans, daglegum athöfnum og ferðalögum (t.d. að spyrja og segja til vegar). Þá eru nemendur einnig þjálfaðir í að segja frá liðnum atburðum og orsakarsamhengi (orsök og afleiðingu / af hverju og til hvers). Menningu og staðháttum þýskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna, m.a. í gegnum lestur viðeigandi texta sem varpa ljósi á daglegt líf.

Þekkingarviðmið

 • orðaforða sem tengist nánasta umhverfi (herbergi, húsi), daglegu lífi og athöfnum, ferðalögum og orðaforða sem tengist, helgidögum, hátíðum og sérstökum atburðum í lífi fólks svo og lífinu í sveitinni
 • myndun og notkun falla, aukasetninga, núliðinnar tíðar og þátíðar algengustu sagna
 • framburðarreglum og tónfalli
 • menningu og siðum þýskumælandi þjóða.

Leikniviðmið

 • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum og ferðalögum
 • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli, t.d. varðandi leiðarlýsingar
 • skilja stutta texta þar sem sagt er frá daglegu lífi, atburðum og tilfinningum eða óskað er eftir upplýsingum
 • greina lykilatriði í einföldum textum, t.d. hraðlestrarbókum á stigi 1
 • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga (t.d. varðandi klukkuna, tíma- og dagsetningar og varðandi ferðalög)
 • spyrja og segja til vegar
 • spyrja og svara einföldum spurningum um liðna atburði
 • segja hvers vegna og til hvers e-ð gerist, hvaða afleiðingar það hefur og svo frv.
 • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir og greina frá liðnum atburðum
 • skrifa einföld persónuleg bréf, jóla- og tækifæriskort.

Hæfnisviðmið

 • eiga einföld dagleg samskipti á þýskumælandi heimili, t.d. hlusta á og fara eftir leiðbeiningum og skilaboðum sem tengjast daglegum athöfnum og bregðast rétt við
 • bjarga sér sem ferðamaður í þýskumælandi umhverfi, t.d. með því að afla sér upplýsinga um brottfarartíma, ferðamáta og leiðir, eiga samskipti í verslunum og s. frv.
 • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og þörfum sem og persónulegri reynslu
 • tjá sig um liðna atburði í ræðu og riti
 • skrifa um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
 • tileinka sér meginefni í textum um daglegt líf og merka atburði og menningarleg málefni
 • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í þýskunáminu
 • vera óhrædd/ur við að nota það sem hann hefur lært í þýsku til samskipta
Nánari upplýsingar á námskrá.is