DANS2LO05(11) - Lesskilningur, orðaforði og menning

lesskilningur, orðaforði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Grunnskólapróf
Meginmarkmið áfangans er að þjálfa nemendur í að beita þeirri kunnáttu sem þeir hafa áður tileinkað sér til þess að kynna sér fjölbreytt efni tengt dönsku samfélagi og menningu með ýmsum aðferðum. Nemendur fá innsýn í danskt samfélag, danska menningu og siði og samskiptahefðir. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur vinni með flóknari texta en gert er í grunnskóla. Unnið er með orðaforða sem tengist daglegu lífi og áhugasviði nemenda. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum í formi kynninga og ritunarverkefna. Mikil áhersla er lögð á að nemendur beri ábyrgð á eigin námsframvindu og sýni sjálfstæð vinnubrögð. Einnig að þeir þjálfist í að nota hjálpartæki, bæði í formi bóka og af veraldarvefnum.

Þekkingarviðmið

 • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta danska menningu
 • orðaforða til undirbúnings náms á háskólastigi
 • danska málkerfinu til markvissrar notkunar, bæði munnlega og skriflega
 • helstu hefðum við uppsetningu og skipulag ritaðs máls
 • mismunandi bókmenntatextum.

Leikniviðmið

 • nota orðabækur og hjálparforrit
 • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður og algengustu orðasambönd sem einkenna það
 • lesa fjölbreyttar gerðir texta og beita lestraraðferðum í samræmi við textagerð og viðfangsefni
 • tjá sig munnlega á skýran og hnökralausan hátt um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • rita margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
 • beita meginreglum danskrar málfræði og setningafræði
 • túlka mismunandi bókmenntatexta.

Hæfnisviðmið

 • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið efni sem hann hefur kynnt sér
 • nýta texta á mismunandi hátt
 • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu texta
 • tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum
 • tala lipurlega og með nægilega góðum framburði, hrynjandi og áherslum til að vel skiljist
 • skrifa læsilega texta um margvíslegt efni þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín og þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni er fylgt
Nánari upplýsingar á námskrá.is