EÐLI2LA05(21) - Aflfræði og ljós

aflfræði, ljós

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: EFEÐ1EE05(11) og STÆR2JV05(21)
Í þessum áfanga í eðlisfræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum aflfræði og ljósgeislafræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. Efnisþættir sem teknir eru fyrir í áfanganum eru: Einingakerfi og meðferð eininga í útreikningum, mæling lengdar, tíma og massa, lýsing hreyfingar eftir beinni línu, hreyfilögmál Newtons, núningskraftar, samband vinnu og mismunandi orkuforma, varðveislulögmál orku, skriðþungi og varðveisla hans í línulegum árekstrum, þrýstingur í vökvum og lofttegundum, speglun og brot ljósgeisla, lögmál Snells, alspeglun og ljósþráðatækni.

Þekkingarviðmið

 • því hvað felst í vísindalegri aðferð
 • SI-kerfinu og SI-einingum stærða sem unnið er með
 • helstu hugtökum sem notuð eru í hreyfifræði, aflfræði og ljósgeislafræði
 • helstu lögmálum, svo sem hreyfilögmálum Newtons, varðveislulögmálum vélrænnar orku, heildarorku, endurvarpslögmálinu og lögmáli Snells.

Leikniviðmið

 • reikna og teikna línurit af staðsetningu, hraða og hröðun hluta eftir beinni línu
 • nota vigra í útreikningum
 • sundurliða krafta
 • nota kraftlögmál í útreikningum á hreyfingu hluta
 • reikna út vinnu og afl
 • reikna skriðorku og stöðuorku
 • reikna út kraftvægi
 • reikna út skriðþunga
 • reikna út þrýsting í lofti og vökva
 • reikna brotstuðla ljóss.

Hæfnisviðmið

 • sýna sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
 • bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • greina, hagnýta og meta upplýsingar á mismunandi formi
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • tengja eðlisfræði við daglegt líf og umhverfi
 • gera sér grein fyrir notagildi eðlisfræðinnar
Nánari upplýsingar á námskrá.is