EFNA3RS05(41) - Rafefnafræði, sýrur og basar

Rafefnafræði, sýrur og basar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: EFNA3GE05(31)
Fyrst verður fjallað um efnajafnvægi, jafnvægislögmálið og umhverf efnahvörf. Í áfanganum er fjallað um oxunar-/afoxunarhvörf og farið inn á svið rafefnafræðinnar. Tengja skal efni dæmum úr umhverfi nemenda og íslenskar aðstæður hafðar að leiðarljósi, s.s. álframleiðsla og ryðgun járns. Þá er fjallað nokkuð ítarlega um sýrur og basa og helstu þætti sýru-/basahvarfa. Fjallað er um leysnieiginleika salta og nemendur þjálfaðir í að nota upplýsingar um leysnimargfeldi. Skoðað er hvernig eiginleikar efna og efnaflokka eru háðir staðsetningu þeirra í lotukerfinu og í framhaldi af því fylgir dýpri umfjöllun um valin frumefni úr hópi málma og málmleysingja þar sem krafist er rannsóknar- og verkefnavinnu nemenda. Gerðar skulu auknar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í upplýsingaöflun, verklegum æfingum og skýrslugerð.

Þekkingarviðmið

 • oxara og afoxara í oxunar-/afoxunarhvarfi
 • samhengi á milli hálfhvarfa og heilhvarfa
 • meginreglum um oxunartölur
 • tengslum íspennu galvaníhlöðu og fríorkubreytingar hlöðuhvarfsins
 • algengum rafhlöðum
 • samhengi ryðmyndunar og ryðvarna við oxunar/afoxunarferlið
 • spennuröð málma og hugtakinu vetnislosandi málmur
 • hvað einkennir sýrur og basa
 • sýru- og basafasta
 • muni á daufum og römmum sýrum
 • hugtakinu sýrustig, pH
 • virkni pH-litvísa
 • virkni jafnalausna
 • jóna- og leysnimargfeldi salta.

Leikniviðmið

 • nota oxunartölur til að segja til um hvaða efni oxast og afoxast í oxunar-/afoxunarhvörfum
 • skrifa hlaðskema fyrir galvaníhlöðu
 • nota staðalspennu hálfhvarfa til að reikna staðalspennu í galvaníhlöðu
 • nota jöfnu Nernst
 • reikna pH fyrir sýrur og basa
 • títra sýru-/basatítrun og vinna úr niðurstöðum hennar
 • nota upplýsingar um leysnimargfeldi til að segja til um hvort salt er auðleyst eða torleyst
 • reikna mólstyrk jóna í saltlausn út frá leysnimargfeldi.

Hæfnisviðmið

 • lýsa rafeindaflutningi í oxunar-/afoxunarhvarfi
 • lýsa staðalvetnishálfhlöðu
 • finna tilsvarandi basa sýru og öfugt
 • stilla efnajöfnu með oxunartölum
Nánari upplýsingar á námskrá.is