JARÐ3JS05(31) - Jarðsaga

jarðsaga

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: JARÐ2AJ05(21)
Í áfanganum er fjallað um landrek ákveðinna svæða, einstaka tíma í sögu jarðar, tilurð Íslands, m.a. út frá flekakenningunni, og þær breytingar sem orðið hafa á eldvirkni, lífríki og loftslagi á landinu. Kynntar eru kenningar um uppruna jarðar og aldursákvarðanir og lögð áhersla á að nemendur þekki nútímaaðferðir sem beitt er við rannsóknir á jarðsögunni. Fjallað er um þróun lífríkis, almennt og meðal einstakra hópa, þar á meðal mannsins. Kynntar eru kenningar um útdauða lífvera og einstök dæmi tekin, m.a. í tengslum við umfjöllun um loftslagsbreytingar, ísaldir og orsakir þeirra. Nemendur fá þjálfun í túlkun jarðlagasniða og lestri jarðfræðikorta.

Þekkingarviðmið

 • mismunandi kenningum um massadauða lífvera
 • helstu gerðum jarðmyndana hér á landi.

Leikniviðmið

 • teikna einföld jarðlagasnið
 • nota jarðfræðikort.

Hæfnisviðmið

 • gera grein fyrir kenningum um uppruna og aldur jarðar
 • útskýra jarðsögutöfluna og segja frá einkennum hverrar aldar í sögu jarðar
 • fjalla um þróun lífríkis á jörðinni út frá völdum dæmum um þróun einstakra hópa lífvera
 • útskýra myndun jarðlaga og tengja við ástand umhverfis á myndunartíma þess
 • fjalla um ísaldir og kenningar um orsakir þeirra
 • gera grein fyrir jarðsögu Íslands með tilliti til flekareks, loftslags, jarðlaga, eldvirkni og lífríkis
 • fjalla um flekarek og skýra með tilliti til myndunar valina svæða á jörðinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is