ÍSLE2AB03(21) - Bókmenntir, málfræði og ritun

Bókmenntir, málfræði og ritun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: ÍSLE1TL03(11)
Í áfanganum er megináhersla lögð á að skoða ólíka texta út frá bókmenntalegu og málfarslegu sjónarmiði. Markmiðið er að nemendur þjálfi hæfni sína til að beita fræðilegum hugtökum við umfjöllun, rökræður og samanburð ólíkra texta og læri um leið að nýta sér þekkingu sína og þjálfun við eigin textagerð. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslustundum.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum í bókmenntafræði
 • helstu hugtökum í bragfræði
 • helstu hugtökum í setningafræði
 • helstu hugtökum í hljóðfræði
 • helstu einkennum íslenskra mállýskna.

Leikniviðmið

 • lesa og tjá sig um fjölbreytta texta frá ólíkum tímum
 • skrifa texta á vönduðu máli þar sem samhengis í efni er gætt
 • ganga frá ritgerð á viðeigandi hátt í tölvu
 • nota handbækur og hjálparforrit varðandi stafsetningu, meðferð heimilda og framsetningu texta
 • beita hugtökum í bókmenntafræði í umfjöllun um bókmenntir
 • beita hugtökum í bragfræði í umfjöllun um bundið mál
 • beita hugtökum í setningafræði í umfjöllun um málfar
 • hljóðrita einföld orð.

Hæfnisviðmið

 • flytja fyrirlestur um bókmenntaverk á skýran og áheyrilegan hátt
 • skrifa bókmenntaritgerð á vönduðu máli þar sem samhengis í efni er gætt og farið er að reglum um meðferð heimilda
 • túlka valin ljóð og átta sig á byggingu þeirra
 • gera sér grein fyrir grunnatriðum í setningafræði íslenskrar tungu
 • tjá sig um íslenskar mállýskur
 • axla ábyrgð á eigin námi
 • taka virkan þátt í kennslustundum
 • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í hópvinnu
 • tjá skoðun sína á námsefni, námsmati og fyrirkomulagi kennslu
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar
Nánari upplýsingar á námskrá.is