SAGA3ÍU05(34) - Ísland og alþjóðasamfélagið frá lýðveldisstofnun

Ísland og umheimurinn frá lýðveldisstofnun til líðandi stundar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: SAGA2YS05(21)
Í þessum áfanga er fjallað um sögu Íslands frá lokum síðari heimsstyrjaldar til okkar daga og þá sérstaklega tengsl lands og þjóðar við alþjóðasamfélagið. Farið verður lauslega yfir stjórnmála- og hagsögu þjóðarinnar á þessum tíma. Megináherslan verður þó annars vegar á tengslunum við Atlantshafsbandalagið (NATO) frá stofnun þess til loka kalda stríðsins, og hins vegar á tengslunum við Evrópusambandið (ESB), sérstaklega síðastliðin tuttugu ár. Einnig verður fjallað um aðrar alþjóðastofnanir s. s. Sameinuðu þjóðirnar og Norðurlandaráð.

Þekkingarviðmið

 • helstu atburðum í sögu íslenskra utanríkismála frá lýðveldisstofnun til dagsins í dag
 • helstu hugtökum í alþjóðasamskiptum
 • hlutverki helstu alþjóðastofnana sem Ísland á aðild að
 • mismunandi tegundum heimilda, aðferðum við heimildaleit og mikilvægi heimildarýni
 • helstu átakapunktum í utanríkisstjórnmálum lýðveldistímans og afstöðu einstakra stjórnmálaflokka til þeirra
 • sögu Evrópusambandsins (ESB) allt frá stofnun Kola- og stálbandalagsins til dagsins í dag og tengslum EFTA-ríkjanna við ESB í gegnum Evrópska efnahagssvæðið (EES)
 • skiptum skoðunum á Íslandi gagnvart ESB, einkum í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum

Leikniviðmið

 • tileinka sér og beita hugtökum um fyrirbæri sögunnar og geri sér grein fyrir gagni þeirra og takmörkunum
 • túlka og nýta sagnfræðilega texta
 • leita sér heimilda t.d. í gagnasöfnum, í fjölmiðlum og á bókasöfnum
 • meta gildi og áreiðanleika heimilda og nýta sér fjölbreyttar tegundir þeirra
 • koma auga a tengsl nútíðar og nýliðinnar fortíðar
 • beita gagnrýninni hugsun

Hæfnisviðmið

 • koma söguþekkingu sinni og söguskilningi á framfæri með skýrum og fjölbreyttum hætti
 • leggja mat á eigin frammistöðu og annarra í verkefnavinnu
 • leggja mat á mikilvægi þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi
 • taka þátt í rökræðum um alþjóðamál
 • skilja betur umfjöllun um alþjóðamál í fjölmiðlum og geta tekið gagnrýna afstöðu til hennar
Nánari upplýsingar á námskrá.is