SÁLF2ÞS05(21) - Þroskasálfræði

þroskasálfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: SÁLF2IS05(11)
Í áfanganum er fjallað um þroskaferil manneskunnar frá fæðingu til grafar. Sérstaklega er tekinn fyrir þroski tilfinninga, félagslegra samskipta, hugsunar og greindar. Áhersla er lögð á þroska sjálfsmyndarinnar og hvernig hún mótast með aldrinum. Einnig er vikið að þroskahömlunum og þær skoðaðar út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Nemendur æfa sig í að skoða eigin þroska út frá mismunandi þroskakenningum og greina þá þætti sem hafa mótað þá í lífinu. Nemendur fá æfingu í að rökræða álitamál á borð við barneignir táninga, fóstureyðingar og starfslok. Mótunaráhrif fjölskyldu og vina eru skoðuð og komið inn á vandamál barna og unglinga, t.d. af geðrænum, tilfinningalegum, líkamlegum, námslegum og hegðunarlegum toga. Ýmis viðfangsefni áfangans mótast af áhuga nemenda hverju sinni og eru því breytileg.

Þekkingarviðmið

 • þroska mannsins út frá sálfræðinni
 • helstu hugtökum og kenningum þroskasálfræðinnar
 • framlagi þroskasálfræði til sálfræðinnar sem fræðigreinar og til samfélagsins almennt.

Leikniviðmið

 • miðla sérhæfðri færni með því að beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum
 • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti.

Hæfnisviðmið

 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
 • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
 • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is