SÁLF3GE05(31) - Geðheilsa

geðheilsa

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: SÁLF2ÞS05(21)
Í áfanganum er fjallað um geðheilsu og geðræn vandamál. Farið er yfir sögulegan bakgrunn geðsálfræðinnar og fjallað um hvað í því felst að vera heilbrigður eða eðlilegur („normal“). Rætt er um almennt geðheilbrigði og geðrækt út frá sálfræðilegum kenningum og læknisfræðilegu líkani. Lögð er áhersla á að nemendur átti sig á samspili líkamlegra og andlegra þátta í tengslum við geðheilbrigði og þróun geðraskana. Fjallað er um mikilvægi forvarna og nýjustu rannsóknir í jákvæðri sálfræði fá ítarlega umfjöllun. Nemendur kynnast leiðum til að verjast streitu og taka á afleiðingum hennar. Einnig er fjallað um ýmsar geðraskanir og helstu meðferðarúrræði við þeim. Nemendur afla sér upplýsinga um geðheilsugæslu og þá meðferð sem í boði er á Íslandi. Megináhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á geðheilsu, geðrækt og eðli geðraskana og verði þannig betur í stakk búnir til að axla ábyrgð á eigin geðheilbrigði.

Þekkingarviðmið

 • ólíkum hugmyndum um andlegt heilbrigði
 • geðheilsu og geðröskunum
 • mismunandi nálgun sálfræðinnar á geðheilsu
 • helstu hugmyndum og kenningum geðsálfræðinnar
 • helstu hugmyndum innan jákvæðu sálfræðinnar
 • framlagi geðsálfræðinnar til sálfræði sem fræðigreinar og samfélagsins í heild.

Leikniviðmið

 • miðla sérhæfðri færni með því að beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum
 • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og ensku
 • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti.

Hæfnisviðmið

 • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast sálfræðinni
 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
 • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is