LANF2NM05(11) - Almenn landafræði

kort, mannvist, náttúrufar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Fjallað er um landafræði sem fræðigrein, notagildi hennar og tengsl við aðrar fræðigreinar. Gerð er grein fyrir landnýtingu, breytingum á notkun lands og afleiðingum þess, hvað felst í skipulagi lands og á hvaða stoðum slíkt skipulag hvílir. Fjallað er um samspil loftslags og búsetu og tengsla iðnþróunar við umhverfi og samfélagshætti. Gerð er grein fyrir undirstöðum efnahagslífs, nýtingu auðlinda og tengslum þessara þátta. Fjallað er um grunnhugtök lýðfræðinnar, vandamál sem tengjast fólksfjölgun og breytingum á búsetumynstri og orsakir og afleiðingar fólksflutninga

Þekkingarviðmið

  • helstu viðfangsefnum og sérstöðu landafræðinnar sem fræðigreinar
  • fjölbreytileika náttúru og menningar um víða veröld
  • tengslum manns og umhverfis og helstu vandamálum sem þeim fylgir
  • nokkrum kostum og göllum sem fylgja nýtingu á náttúruauðlindum heimsins

Leikniviðmið

  • lesa og túlka landfræðilegar upplýsingar á fjölbreyttu formi
  • beita hugtökum fræðigreinarinnar í ræðu og riti
  • greina hnattrænar upplýsingar í alþjóðlegu samhengi

Hæfnisviðmið

  • dýpka skilning sinn á öðrum fræðasviðum, bæði í raun- og mannvísindum
  • auka umburðarlyndi og meta frásagnir frá fjarlægum stöðum af víðsýni
  • beita gagnrýninni hugsun
Nánari upplýsingar á námskrá.is