SKYN1GR01 - Skyndihjálp

Grunnnámskeið

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Forkröfur: Engar.
Í áfanganum eru undirstöðuatriði skyndihjálpar kennd. Fjallað er um streitu í neyðartilfellum, tilfinningaleg viðbrögð eftir að hafa veitt skyndihjálp, sálrænan stuðning og leiðir til að forðast sýkingar við beitingu skyndihjálpar. Farið er yfir hin fjögur skref skyndihjálpar: að tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp. Nemendum er kennt að beita grunnendurlífgun og sjálfvirku hjartastuði, að athuga viðbrögð, opna öndunarveg, athuga öndun, beita hjartahnoði og blástursaðferð. Fjallað er um endurlífgunarkeðjuna, hliðarlegu og losun aðskotahlutar úr öndunarvegi. Nemendum er kennt að bregðast við hinum ýmsu áverkum, s.s. innvortis og útvortis blæðingum, sárum, brunasárum, áverkum á höfði, hálsi og baki og áverkum á beinum, vöðvum og liðum. Fjallað er um rétt viðbrögð við eitrunum, hitaslagi/hitaörmögnun og ofkælingu auk þess sem nemendur læra að bregðast við bráðum veikindum, s.s. brjóstverk (hjartaáfalli), bráðaofnæmi, heilablóðfalli, flogum, sykursýki og öndunarerfiðleikum (astma). Jafnframt er nemendum kennt að gera nánari líkamsskoðun, að bregðast við blóðnösum og losti. Nemendum er kennt að meta sár og beita sáraumbúðum, að bregðast við raflosti, höfuðáverkum og tannáverkum. Nemendur læra að bregðast við áverkum á brjóstkassa og kvið, læra að skorða hrygg og spelka útlimi og bregðast við vöðvakrömpum, sýklasótt og yfirliði.

Þekkingarviðmið

 • hugmyndafræði skyndihjálpar og áfallahjálpar
 • framkvæmd mats á ástandi slasaðs eða veiks einstaklings
 • framkvæmd endurlífgunar
 • blæðingum og viðbrögðum við lostástandi
 • hættu vegna aðskotahlutar í öndunarvegi
 • helstu tegundum sára, umbúða og sárabinda
 • helstu tegundum brunasára og viðbrögðum við þeim
 • helstu áverkum á líkama
 • fyrstu viðbrögðum við kali, ofkælingu og ofhitnun
 • fyrstu viðbrögðum vegna bráðra sjúkdóma, eitrana, bits og stungna.

Leikniviðmið

 • framkvæma mat á slösuðum eða veikum einstakling
 • flytja slasaðan einstakling af slysstað á öruggan hátt
 • beita blástursmeðferð og hjartahnoði
 • losa aðskotahlut úr öndunarvegi
 • búa um sár og velja umbúðir við hæfi
 • stöðva blæðingu og búa um blæðandi sár
 • beita viðeigandi meðferð við losti
 • spelka útlimi eftir áverka eða tognanir
 • veita fyrstu hjálp vegna brunasára
 • veita fyrstu hjálp vegna kals, ofkælingar eða ofhitnunar.

Hæfnisviðmið

 • meta aðstæður þar sem slys hefur átt sér stað eða bráð veikindi orðið og bregðast við þeim á viðeigandi hátt
 • veita skyndihjálp vegna slyss, bráðra veikinda, dauðadás, líkamlegra áverka og sálrænna áfalla.
Nánari upplýsingar á námskrá.is