LMVÍ2RT05 - Listir, menning og vísindi á nýöld

ritun, sköpun, tjáning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: LMVÍ1RT05
Í áfanganum er lista- og hönnunarsagan rakin samhliða tímalínu mannkynssögunnar. Um er að ræða þverfaglegan áfanga þar sem námsgreinarnar samfélagsfræði, saga og náttúrufræði eru tengdar við tímalínuna eftir því sem við á í þeim tilgangi að nemendur fái yfirsýn yfir hvernig list og hönnun hefur þróast í samhengi við þróun vísinda. Jafnframt er námsgreinin íslenska fléttuð saman við efni áfangans í þeim tilgangi leiðbeina nemendum um meðferð talaðs máls og ritaðs í verkefnavinnu áfangans. Nemendur fá auk þess þjálfun í notkun ýmiss konar upplýsingatækni til að auðvelda öflun og miðlun hvers kyns þekkingar. Tímalínan sem rakin er í áfanganum byrjar á iðnbyltingu og er fylgt í gegnum aldirnar fram til nútíma. Staldrað er við uppgötvanir og þekkingu sem hafa haft áhrif á lífsstíl og heimsmynd fólks á tímabilinu. Leitast er við að nemendur öðlist á þessari vegferð sinni um mannkynssöguna nýja sýn á þær námsgreinar sem tengjast áfanganum, uppgötvi hvernig þær tengjast innbyrðis og hafa haft áhrif á listir og hönnun.

Þekkingarviðmið

 • þeim miklu breytingum sem verða við atvinnu- og tæknibyltingu, borgvæðingu og þróun lýðræðis á tímabilinu
 • áhrifum iðnbyltingar á menningu fjarlægra samfélaga
 • upphafi og þróun félagsvísinda frá byrjun 19. aldar til nútímans
 • þróun náttúruvísinda eftir að sólmiðjukenningin festist í sessi til kenningarinnar um miklahvell
 • sífellt meiri greiningu náttúruvísinda í mismunandi fræðasvið eftir því sem bætist við þekkinguna
 • hvernig hlutir sem áður höfðu einungis notagildi eru nú hannaðir til að uppfylla ýmsar kröfur nýja tímans
 • hugtökum ritgerðarsmíðar
 • reglum um heimildaskráningu og tilvísanir
 • muninum á áreiðanlegum og óáreiðanlegum heimildum
 • viðunandi frágangi ritgerðar í tölvu

Leikniviðmið

 • beita hugtökum félagsvísinda á ýmsa grundvallarþætti nútímasamfélags
 • greina ýmiss konar samfélagsmál út frá tölfræðiupplýsingum
 • greina tæknisamfélag nútímans út frá áhrifum náttúruvísinda og skýra hvernig nútímatækni hefur þróast sem afleiðing nýrra vísindalegra uppgötvana
 • greina einkenni hönnunar, lista og menningar út frá náttúrufræðilegri þekkingu og samfélagslegri þróun á tímabilinu
 • taka þátt í umræðum og rökræðum um námsefni
 • beita hugtökum ritgerðarsmíðar til að skrifa texta á vönduðu máli þar sem samhengis í efni er gætt
 • beita reglum um heimildaskráningu og tilvísanir í ritgerð og ganga frá ritgerð í tölvu
 • greina á milli áreiðanlegra og óáreiðanlegra heimilda
 • nota handbækur og hjálparforrit við stafsetningu og framsetningu texta

Hæfnisviðmið

 • geta tjáð sig á sjálfstæðan máta í ræðu og riti um samfélagsleg málefni
 • átta sig á áhrifum náttúruvísinda nútímans á hugmyndir nútímaþjóðfélags um ýmis siðferðileg efni, s.s. umhverfisvernd, erfðatækni, sjálfbærni og velferð einstaklinga
 • geta útskýrt hvernig þekking á náttúruvísindum og samfélagsþróun hefur áhrif á listir, menningu og hönnun á tímabilinu
 • geta skrifað heimildarritgerð á vönduðu máli þar sem samhengis í efni er gætt og reglum um meðferð heimilda fylgt
 • geta nýtt sér heimildir á ábyrgan hátt, hvort sem um er að ræða myndir eða texta af bókum eða Netinu
 • geta greint á milli áreiðanlegra og óáreiðanlegra heimilda gengið frá ritgerð á viðunandi hátt í tölvu
 • geta nýtt sér handbækur og forrit við stafsetningu og framsetningu texta
 • auka leshraða sinn og bæta miðlalæsi
 • geta tekið virkan þátt í kennslustundum og axlað ábyrgð á eigin námi
 • geta beitt lýðræðislegum vinnubrögðum í hópavinnu
 • geta beitt gagnrýninni hugsun varðandi námsefni, námsmat og fyrirkomulag kennslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is