LMVÍ2RS05 - Listir, menning og vísindi fram að nýöld

ritun, sköpun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er lista- og hönnunarsagan rakin samhliða tímalínu mannkynssögunnar. Um er að ræða þverfaglegan áfanga þar sem námsgreinarnar samfélagsfræði, saga og náttúrufræði eru tengdar við tímalínuna eftir því sem við á í þeim tilgangi að nemendur fái yfirsýn yfir hvernig list og hönnun hefur þróast í samhengi við þróun vísinda. Jafnframt er námsgreinin íslenska fléttuð saman við efni áfangans í þeim tilgangi leiðbeina nemendum um meðferð talaðs máls og ritaðs í verkefnavinnu áfangans. Nemendur fá auk þess þjálfun í notkun ýmiss konar upplýsingatækni til að auðvelda öflun og miðlun hvers kyns þekkingar. Tímalínan sem rakin er í áfanganum byrjar á forsögulegum tíma og er fylgt í gegnum aldirnar frá fornöld fram að iðnbyltingu. Staldrað er við uppgötvanir og þekkingu sem hafa haft áhrif á lífsstíl og heimsmynd fólks á tímabilinu. Leitast er við að nemendur öðlist á þessari vegferð sinni um mannkynssöguna nýja sýn á þær námsgreinar sem tengjast áfanganum, uppgötvi hvernig þær tengjast innbyrðis og hafa haft áhrif á listir og hönnun.

Þekkingarviðmið

 • hvernig og hvers vegna mannkynssögunni er skipt í ákveðin tímabil
 • grundvallarhugmyndum um atvinnu- og tækniþróun, stéttaskiptingu og þéttbýlismyndun í landbúnaðarsamfélagi
 • þróun ólíkrar menningar á ólíkum stöðum og tímum landbúnaðarsamfélagins
 • ólíkri stöðu kynjanna fyrr á öldum
 • hvernig menn á forsögulegum tíma nýttu sér auðlindir og lærðu að hagnýta náttúruna á tímabilinu sem til umfjöllunar er
 • hvernig náttúruvísindi þróuðust á fornöld út frá heimspekinni samhliða þróun stærðfræðinnar
 • menningu og listum á tímabilinu
 • forsendum góðrar framsagnar og eðlilegrar framkomu við flutning texta
 • mismunandi málsniðum og sérkennum talmáls og ritmáls
 • uppbyggingu texta á vönduðu máli þar sem samhengis í efni er gætt

Leikniviðmið

 • greina einfaldar tölfræðiupplýsingar frá liðnum öldum
 • beita hugtökum félagsvísinda á ýmsa grundvallarþætti landbúnaðarsamfélagsins
 • greina hvernig samfélagslegar breytingar og þróun í náttúruvísindum hefur áhrif á listir og menningu á tímabilinu
 • taka þátt í umræðum og rökræðum um námsefni, námsmat og fyrirkomulag kennslu
 • losa um óæskilegar hömlur í framkomu og tjáningu
 • beita ólíkum málsniðum
 • greina sérkenni talmáls og ritmáls
 • ganga frá rituðum texta í tölvu

Hæfnisviðmið

 • dýpka skilning sinn á hvaðan ýmsir grunnþættir samfélagsins eru komnir
 • átta sig á samfellu sögunnar síðastliðin árþúsund
 • greina samfélagsvandamál út frá nokkrum af grundvallarhugtökum félagsvísinda
 • geta útskýrt hvernig samfélagsbreytingar og framþróun í náttúruvísindum hefur áhrif á tækni, listir og menningu á tímabilinu
 • geta nýtt sér þekkingu á sérkennum talmáls og ritmáls og ólíkum málsniðum í töluðu og rituðu máli
 • geta nýtt sér handbækur og hjálparforrit við stafsetningu og framsetningu texta
 • auka leshraða sinn og bæta miðlalæsi
 • geta axlað ábyrgð á eigin námi
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar
 • geta beitt lýðræðislegum vinnubrögðum í hópavinnu
 • geta beitt gagnrýninni hugsun varðandi námsefni, námsmat og fyrirkomulag kennslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is