ÍSLE3BB05(33) - Barnabókmenntir

barnabókmenntir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE3BÓ05(21)
Í áfanganum er fjallað um sögu og þróun íslenskra barna- og unglingabókmennta auk þess sem skyggnst er inn í mál og menningarheim barna; máltöku barna, málþroska og ritun barna. Nemendur fá þjálfun í lestri fræðigreina um efnið og gera grein fyrir lestrarreynslu sinni munnlega og skriflega.

Þekkingarviðmið

 • þróunarsögu íslenskra barna- og unglingabóka
 • hugmyndafræðilegum tengslum (skyldleika) íslenskra og erlendra barna- og unglingabóka
 • helstu bókmenntafræðilegum hugtökum sem tengjast barna- og unglingabókum
 • ýmsum flokkum barna- og unglingabóka, ólíku efni þeirra, eðli og tilgangi
 • ólíkum kenningum um máltöku barna
 • helstu stigum í máltöku barna
 • helstu rannsóknum á íslensku barnamáli
 • helstu tal- og málgöllum.

Leikniviðmið

 • lesa vandlega nokkrar íslenskar barna- og unglingabækur frá ýmsum tímum
 • lesa gagnrýna umfjöllun um barna- og unglingabækur í blöðum og tímaritum
 • skoða ýmsar birtingarmyndir barna- og unglingabóka, t.d. leikrit, kvikmyndir, sjónvarpsefni, leiki og margmiðlunarefni
 • vinna undir leiðsögn kennara að munnlegri kynningu og/eða ritgerð á vönduðu máli sem felur í sér greiningu texta, upplýsingaöflun og lestur fræðitexta
 • nota handbækur og hjálparforrit við framsetningu texta.

Hæfnisviðmið

 • fjalla af skilningi og þekkingu um íslenskar barna- og unglingabækur
 • velja lesefni handa börnum og unglingum og leiðbeina þeim um bókaval
 • tjá sig munnlega um efni áfangans með áherslu á skýra framsögn og örugga framkomu
 • skrifa vandaðan texta þar sem samhengis í efni er gætt og heimildir eru notaðar á ábyrgan hátt
 • axla ábyrgð á eigin námi
 • taka virkan þátt í kennslustundum
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar
 • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í hópavinnu
 • tjá skoðun sína á námsefni, námsmati og fyrirkomulagi kennslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is