Nemendafélag FSH

Árleg starfsáætlun

Á skólaárinu 2017 verður lögð áhersla á að efla leiðsagnarmat og fjarnám við skólann auk þess sem farið verður af stað með tvo áfanga fyrir leiðbeinendur á hvalaskoðunarbátum og haldið verður upp á 30 ára afmæli skólans.

Leiðsagnarmat
verður eflt í því skyni að bæta námsárangur nemenda og minnka brottfall.  Aðgerðir verða eftirfarandi:

1.  Stokkatöflu breytt

  • Kennslustundir verða 45 mínútur í stað einnar klukkustundar áður. Vonast er til að með þessu móti verði nýting kennslustunda betri.
  • Í hverjum kennslustokki verða tveir samliggjandi tímar með frímínútum á milli.  Vonast er til að þetta fyrirkomulag leiði til meiri samfellu í kennslu.
  • Innleiddar verða svokallaðar vinnustundir en nemendum verður gert að mæta í þær í samræmi við fjölda áfanga sem þeir eru skráðir í.  Í vinnustundum fá nemendur tækifæri til að sinna þeim verkefnum sem fyrir liggja hverju sinni með aðstoð kennara.
  • Nemendum með vottorð og frjálsa mætingu verður gert að mæta í a.m.k. eina vinnustund á viku.  Með þessu móti verður hægt að fylgjast betur með mætingu og líðan nemenda.

2.  Vörðuvikur innleiddar

Svokallaðar vörðuvikur verða haldnar sitt hvorum megin við miðannarmat.  Miðannarmat fer fram um miðja önn, þ.e. í október á haustönn og mars á vorönn. Vörðuvikur verða haldnar september og nóvember á haustönn og febrúar og apríl á haustönn.  Í fyrri vörðuviku hverrar annar taka kennarar í hverjum áfanga nemendur sína til viðtals þar sem þeir ræða um stöðu og framtíðarhorfur í áfanganum.  Í seinni vikunni fer fram mat í samræmi við það sem kennara þykir hæfa í hverjum áfanga.  Sumir nemendur kunna þá að verða teknir aftur til viðtals en aðrir fá annars konar mat.  Vörðuvikur og miðannarmat mynda þannig ákveðinn ramma sem tryggir að hver nemandi fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann er staddur í námi í hverjum áfanga.

Fjarnám
Boðið er upp á fjarnám í flestum bóklegum áföngum við skólann á skólaárinu 2017-2018.  Í öllum fjarnámsáföngum verður tekin upp sú regla að verkefni verða sett inn á Kennsluvef á mánudegi og skiladagur verður sunnudagur þar á eftir.  Með þessu móti skapast ákveðinn takur í náminu sem mikilvægur er fyrir þá nemendur sem ekki sækja kennslustundir með reglulegum hætti.

Nám fyrir leiðbeinendur á hvalaskoðunarbátum

Á skólaárinu 2017-2018 verður farið af stað með tvo áfanga sem ætlaðir eru fyrir leiðbeinendur á hvalaskoðunarbátum á Skjálfanda. Annar áfanginn verður kenndur á haustönn og fjallar um lífríki, staðhætti og menningu við Skjálfanda.  Hinn áfanginn verður kenndur á vorönn og fjallar um framkomu, stjórnun og báta.  Áfangarnir eru unnir í samstarfi við hvalaskoðunarfyrirtækin á Húsavík, Hvalasafnið á Húsavík og Þekkingarnet Þingeyinga.

Afmælishald

Þann 1. apríl 1987 var stofnsamningur Framhaldsskólans á Húsavík undirritaður og fyrsta skólasetningin var haldin þann 15. september sama ár.  Á vorönn 2017 héldu nemendur og starfsfólk FSH upp á að 30 ár voru liðin frá stofnun skólans með leikjum í íþróttahöllinni og sameiginlegu pizzuhlaðborði á Foss Hótel í boði foreldrafélagsins.  Þann 15. september næstkomandi stendur svo til að halda enn frekar upp á 30 ára afmælið með veglegri afmælisdagskrá þar sem gestum og gangandi verður boðið að sækja skólann heim.