Nemendafélag FSH

Árleg starfsáætlun

Á skólaárinu 2018-2019 verður lögð áhersla á að efla enn frekar leiðsagnarmat og fjarnám við skólann auk þess sem boðið verður upp á heilsunuddbraut í samstarfi við Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Leiðsagnarmat
Stefnt er að enn frekari eflingu leiðsagnarmats í samræmi við áherslur í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011. Haldið verður áfram með vörðuvikur sitt hvorum megin miðannarmats. Í fyrri vörðuvikunni, sem haldin verður 10.-14. september, munu kennarar boða til sín nemendur í öllum áföngum þar sem farið verður yfir námslega stöðu og líðan í áfanga. Til að efla kennara í beitingu viðtala verður þeim boðið upp á námskeið í upphafi annar í viðtalstækni.

Fjarnám
Boðið er upp á fjarnám í flestum bóklegum áföngum við skólann á skólaárinu 2018-2019.  Í öllum fjarnámsáföngum verður tekin upp sú regla að verkefni verða sett inn á Kennsluvef á mánudegi og skiladagur verður sunnudagur þar á eftir.  Með þessu móti skapast ákveðinn takur í náminu sem mikilvægur er fyrir þá nemendur sem ekki sækja kennslustundir með reglulegum hætti.

Nám á heilsunuddbraut
Á skólaárinu 2018-2019 verður farið af stað með nám á heilsunuddbraut í samstarfi við Fjölbrautaskólann við Ármúla. Markmið náms á heilsunuddbraut er að gera nemandann hæfan í starfsgrein sinni og þjálfa þá verklegu færni sem er grunnur starfsins. Nám á heilsunuddbraut er 200 framhaldsskólaeiningar og eru námslok á 3. hæfniþrepi. Skipulag samstarfs FSH og FÁ er með þeim hætti að hluti námsins fer fram í dagskóla, fjarnámi eða í lotum frá FSH en hluti námsins fer fram í fjarnámi frá FÁ.