Skólareglur H19

Nýjar skólareglur voru samþykktar á vorönn 2017.  Þær skiptast í þrennt:

Reglur um hegðun, umgengni og samskipti

Reglur um skólasókn

Reglur um námsmat, námsframvindu og próf

Töflubreytingar H19